Intro

Kijken in de ziel van

bg image

Kees

     

Kijken in de ziel van.

Net als mensen hebben bedrijven ook een DNA; een blauwdruk van wie ze zijn en waar ze voor staan. Het familie-DNA vormt de stille kracht van het familiebedrijf en heeft een positief effect op vitaliteit en continuïteit van het bedrijf. Succes wordt bepaald door de verbinding tussen het bedrijfs DNA en de visie en strategie. Ondernemers onderschrijven dit, echter kunnen er niet altijd de vinger op leggen. Daarbij help ik hen graag middels:

Het familie DNA vertalen naar het bedrijf:
Wie zijn we en waar staan we voor?
Dromen en drijfveren vertalen naar de stip op de horizon:
Waar gaan we voor?
De volgende generatie aan het roer:
doorgeven van het DNA.
Managen van de drie-eenheid:
familie, -kapitaal en het familiebedrijf.

DNA is hét bindmiddel tussen de ondernemer en de onderneming, emotie en ratio, dromen en strategie en persoonlijke drijfveren en zakelijke ambities.
Uw DNA vormt de leidraad voor Uw strategie.

Kees van den Hombergh
DNA-expert MKB en familiebedrijven;
Veranderkundige.

bg image

Mijn boek

 

 

DNA als stille kracht van het familiebedrijf!

Familiebedrijven met sterke waarden en cultuur zijn succesvoller!

Familiewaarden, oftewel het DNA, komen voort uit de bron van het bedrijf en staan voor een herkenbare identiteit. Ze vormen het anker voor de familie, de medewerkers en de externe relaties en zijn cruciaal voor de voortgang. Uitdragen van deze kernwaarden zorgt voor stabiele verbindingen met de markt.

Generatiewisselingen vormen een potentiele bedreiging voor het DNA en daarmee de continuïteit van het bedrijf. Gebrek aan geschikte opvolgers en een te late of slechte voorbereiding spelen een rol, echter de belangrijkste rede ligt in de emotionele sfeer; loslaten, afstand doen, vertrouwen geven, rivaliteit tussen de troonopvolger en de favoriet, persoonlijke ambities en drijfveren, verschillende inzichten en visies, etc.

De basis voor een succesvolle overdracht begint bij het doorgeven van de waarden en gebruiken, het DNA van het familiebedrijf. Storytelling is hiervoor een beproefd concept om de complexiteit van het O&O proces te duiden. Verhalen geven inzicht in de herkomst van het gedrag en helpen de levenscyclus van de onderneming te transformeren.

Voor familiebedrijven zijn de strategische en tactische problemen niet de grootste uitdagingen, ze behoren immers tot  de dagelijkse werkzaamheden van de directie. De ware hoofdpijndossiers zijn het managen van de emoties die deze problematiek verergeren. Daarvoor neem ik graag plaats aan de keukentafel van het familiebedrijf.

bg image

Storytelling

Verhalen delen

Mini-master: ‘De stille kracht van het familiebedrijf’.

In een familiebedrijf lopen werk en privé door elkaar, ratio wordt vermengd met emotie, waarbij de keukentafel dienst doet als directietafel. DNA is hét bindmiddel en vormt de stille kracht van het familiebedrijf.

Wat zit er in het DNA van de familie als aanjager van het familiebedrijf? Een specifiek gen dat bepalend is voor succes? Erfelijke eigenschappen die van generatie op generatie overgaan? Waaraan herken je het DNA en hoe vertaal je dit naar visie en strategie? De volgende onderwerpen komen aan bod:
* Het familie DNA vertalen naar het bedrijf;
* Dromen en drijfveren vertalen naar de stip op de horizon;
* De volgende generatie aan het roer;
* De drie-eenheid: familie, -kapitaal en het familiebedrijf.

We ontwikkelen een diepere kijk op de zogenaamde ‘ Stille kracht van het familiebedrijf’. Deze mini-master is speciaal ontwikkeld voor de volgende generatie familiebedrijven ondernemers. De vier sessies worden geleid door Kees van den Hombergh DNA-expert familiebedrijven afgewisseld met gastsprekers.

Voor meer informatie mail naar: info@ik-kees.nl of bel 06-11742926

     

 

bg image

Op zoek naar je DNA!

Kijken in de ziel van.

In mijn nieuwe boek, een roman, staat het thema generatiewisseling in een familiebedrijf centraal. Als de derde generatie opstaat komen tradities en gezagsverhoudingen onder druk te staan. Veranderingen raken verstrengeld in een stroomversnelling en intriges en bedrog nemen de overhand. Een verhaal over de onzichtbare emotionele dimensies bij een overdrachtsproces waar het familie-DNA als bindmiddel een hoofdrol speelt.

In het boek IK-Kees beschrijf ik de zoektocht naar mijn persoonlijk DNA. Hoe ik me weer bewust werd van mijn bron; wie ik ben en waar ik voor sta. Ik leg mijn leven bloot en bied de lezer een spiegel om te reflecteren op zijn leven om weer in contact te komen met zijn DNA, zijn potentieel. Want, als weet wie je bent en wat je wilt ontstaat er een wenkend perspectief.

Op zoek naar je DNA?
Ik heb er mijn werk van gemaakt als schrijver, spreker, coach en veranderkundige.

Kees van den Hombergh
DNA-expert MKB en familiebedrijven.

bg image

Contact

IK-Kees is een onderdeel van MANKIND Mens & Organisatie

Kees van den Hombergh
Dr. Biermansstraat 17
6075 AR Herkenbosch

M 06-11742926

KvK nr. 57702004
BTW nr. NL1588.40.379.B02