Intro

Kijken in de ziel van

bg image

Kees

     

Kijken in de ziel van.

Net als mensen hebben bedrijven ook een DNA; een blauwdruk van wie ze zijn en waar ze voor staan.
Het familie-DNA vormt de stille kracht van het familiebedrijf en heeft een positief effect op vitaliteit en continuïteit van het bedrijf. De parabel van de soepsteen dient hierbij als rode draad.

De soepsteen, oftewel het DNA, maakt de verbinding tussen de ondernemer en de onderneming, emotie en ratio, dromen en strategie en persoonlijke drijfveren en zakelijke ambities. Ik help familiebedrijven bij het her- en erkennen van hun soepsteen door het familie DNA:
te vertalen naar cultuur en identiteit;
te formuleren naar strategie en visie;
door te geven als bindend verhaal bij generatiewisselingen.

Iedere ondernemer heeft zijn eigen soepsteen!

Kees van den Hombergh
DNA-expert MKB en familiebedrijven;

bg image

Mijn boek

Emotionele en familiaire aspecten blijven onderbelicht bij bedrijfsoverdracht!

70% van de bedrijven overleeft de tweede generatie niet! Nog maar 3% staat overeind na de vierde generatie. Oorzaak is dat de overdracht plaatsvindt zonder wederzijds vertrouwen. De vertrekkende generatie bouwt beschermingsconstructies in en de opvolgende generatie kiest voor rentmeesterschap in plaats van ondernemerschap of te wel beschermen om te behouden in plaats van ondernemen om te groeien via innovaties. 

Bij een overdracht vallen meerdere breuklijnen samen: de emotionele, fiscale, technologische en organisatorische. Over het eigendom en het management van het bedrijf worden vooraf duidelijke afspraken gemaakt en vastgelegd op papier. Tot zover keurig! Echter papier is geduldig.

Het grootste gevaar schuilt in de emotionele breuklijn, deze krijgt vaak niet voldoende aandacht. Overdracht van het familiebedrijf is een ingrijpende emotionele gebeurtenis. Een onzekere tijd waarin de continuïteit van het bedrijf onder druk komt te staan. In veel gevallen leidt dit ertoe dat men elkaar na de overdracht alsnog de tent uit vecht. Juist daarom is het van belang om een deskundige op het gebied van emotionele en familiaire aspecten aan tafel te halen. Het voordeel is: dat beide generaties met respect hun emoties en verwachtingen kenbaar kunnen maken; dat men als familie niet zelf de emotionele gesprekken hoeft te leiden en straks orde moet brengen in een emotioneel doolhof en dat men inzicht krijgt in beider problematieken.

Kees van den Hombergh is professioneel adviseur voor familiebedrijven en de aangewezen persoon om de emotionele aspecten bespreekbaar te maken door te luisteren zonder te oordelen. Naast een boek dat hij schreef over de generatiewisseling in een familiebedrijf geeft hij lezingen en voert hij een-op-een gesprekken. Maar het allerbelangrijkste is; hij geeft leiding aan het proces waardoor de cultuur en de normen en waarden van mensen en bedrijf niet in het geding komen, maar met respect en in professionaliteit worden overgedragen.

bg image

Storytelling

Verhalen delen

Mini-master: ‘De stille kracht van het familiebedrijf’.

In een familiebedrijf lopen werk en privé door elkaar, ratio wordt vermengd met emotie, waarbij de keukentafel dienst doet als directietafel. DNA is hét bindmiddel en vormt de stille kracht van het familiebedrijf.

Wat zit er in het DNA van de familie als aanjager van het familiebedrijf? Een specifiek gen dat bepalend is voor succes? Erfelijke eigenschappen die van generatie op generatie overgaan? Waaraan herken je het DNA en hoe vertaal je dit naar visie en strategie? De volgende onderwerpen komen aan bod:
* Het familie DNA vertalen naar het bedrijf;
* Dromen en drijfveren vertalen naar de stip op de horizon;
* De volgende generatie aan het roer;
* De drie-eenheid: familie, -kapitaal en het familiebedrijf.

We ontwikkelen een diepere kijk op de zogenaamde ‘ Stille kracht van het familiebedrijf’. Deze mini-master is speciaal ontwikkeld voor de volgende generatie familiebedrijven ondernemers. De vier sessies worden geleid door Kees van den Hombergh DNA-expert familiebedrijven afgewisseld met gastsprekers.

Voor meer informatie mail naar: info@ik-kees.nl of bel 06-11742926

     

 

bg image

Op zoek naar je DNA!

Ik ben gek op verhalen. Ze geven betekenis aan het leven en schrijven geschiedenis. Cultuur en identiteit ontstaan vanuit de overlevering, waarbij de verhalen het bindmiddel zijn tussen generaties. Via de verhalen ga ik op zoek naar het DNA van mensen en bedrijven. Ik heb er mijn werk van gemaakt als schrijver, spreker, docent, coach en veranderkundige.

Schrijver: Mijn nieuwe boek is een roman over een generatiewisseling in een familiebedrijf. In de zoektocht naar de geschikte opvolgers komen tradities en gezagsverhoudingen onder druk te staan. Veranderingen raken verstrengeld in een stroomversnelling en intriges nemen de overhand. Een verhaal over de onzichtbare emoties waarin het familie-DNA als bindmiddel een hoofdrol speelt.
In mijn 1e boek ´IK-Kees´ beschrijf ik de zoektocht naar mijn persoonlijk DNA; hoe ik me weer bewust werd van mijn bron.
Het verhaal werkt als een spiegel voor de lezer om te reflecteren en weer in contact te komen met zijn DNA, zijn potentieel.
ISBN 978-90-78459-69-9. Uitgeverij Aquazz.

Spreker: Middels lezingen en presentaties deel ik mijn inzichten over de stille kracht van DNA op het gebied van persoonlijke – en organisatieontwikkeling. De parabel van de soepsteen dient hierbij als rode draad. De soepsteen, oftewel het DNA, maakt de verbinding tussen de ondernemer en de onderneming, emotie en ratio, dromen en strategie en persoonlijke drijfveren en zakelijke ambities.

Docent: Als lecturer bij Maastricht University en bij de Université du Luxembourg doceer ik Leadership, Entrepreneurship and Family business.
Coach: Als coach begeleid ik ondernemers, managers en studenten op hun weg naar persoonlijk leiderschap.  Samen gaan we op zoek naar je authentieke DNA en zetten stippen op de horizon waardoor een  wenkend perspectief gloort.
Veranderkundige: In 2006 heb ik MANKIND Mens & Organisatie opgericht, een adviesbureau actief op het gebied van organisatieontwikkeling, Overdracht & Overname trajecten en verandermanagement. De soepsteen als DNA is leidend in deze processen.

 

bg image

Contact

IK-Kees is een onderdeel van MANKIND Mens & Organisatie

Kees van den Hombergh

M 06-11742926

KvK nr. 57702004
BTW nr. NL1588.40.379.B02