Intro

Kijken in de ziel van

bg image

Kees

     

De emotionele kant van de zaak.

De emotionele kant van de zaak is onlosmakelijk verbonden met de familie én het familiebedrijf. Het familie-DNA vormt de familiewaarden en heeft een positief effect op de prestaties van het bedrijf. 

Familiewaarden zijn van onschatbare waarde en tegelijkertijd zeer kwetsbaar. Familiewaarden zijn de hoeksteen van de identiteit en verbinden de familie met het familiebedrijf,  dromen met de strategie en persoonlijke drijfveren met zakelijke ambities. Familiewaarden spelen ook een cruciale rol bij een generatiewisseling en zijn het fundament voor een succesvolle overdracht.

Ik help familiebedrijven bij het her- en erkennen van hun familiewaarden en deze te vertalen naar cultuur en identiteit, te formuleren naar strategie en visie en bij generatiewisselingen door te geven als verbindend kompas.

Kees van den Hombergh
DNA-expert MKB en familiebedrijven;

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

bg image

Mijn boek

Emotionele en familiaire aspecten blijven onderbelicht bij bedrijfsoverdracht!

70% van de bedrijven overleeft de tweede generatie niet! Nog maar 3% staat overeind na de vierde generatie. Oorzaak is dat de overdracht plaatsvindt zonder wederzijds vertrouwen. De vertrekkende generatie bouwt beschermingsconstructies in en de opvolgende generatie kiest voor rentmeesterschap in plaats van ondernemerschap of te wel beschermen om te behouden in plaats van ondernemen om te groeien via innovaties. 

Bij een overdracht vallen meerdere breuklijnen samen: de emotionele, fiscale, technologische en organisatorische. Over het eigendom en het management van het bedrijf worden vooraf duidelijke afspraken gemaakt en vastgelegd op papier. Tot zover keurig! Echter papier is geduldig.

Het grootste gevaar schuilt in de emotionele breuklijn, deze krijgt vaak niet voldoende aandacht. Overdracht van het familiebedrijf is een ingrijpende emotionele gebeurtenis. Een onzekere tijd waarin de continuïteit van het bedrijf onder druk komt te staan. In veel gevallen leidt dit ertoe dat men elkaar na de overdracht alsnog de tent uit vecht. Juist daarom is het van belang om een deskundige op het gebied van emotionele en familiaire aspecten aan tafel te halen. Het voordeel is: dat beide generaties met respect hun emoties en verwachtingen kenbaar kunnen maken; dat men als familie niet zelf de emotionele gesprekken hoeft te leiden en straks orde moet brengen in een emotioneel doolhof en dat men inzicht krijgt in beider problematieken.

Kees van den Hombergh is professioneel adviseur voor familiebedrijven en de aangewezen persoon om de emotionele aspecten bespreekbaar te maken door te luisteren zonder te oordelen. Naast een boek dat hij schreef over de generatiewisseling in een familiebedrijf geeft hij lezingen en voert hij een-op-een gesprekken. Maar het allerbelangrijkste is; hij geeft leiding aan het proces waardoor de cultuur en de normen en waarden van mensen en bedrijf niet in het geding komen, maar met respect en in professionaliteit worden overgedragen.

bg image

Storytelling

Mini-master: ‘Familiewaarden; van onschatbare waarde!

Wanneer bij een generatiewisseling niet voldoende aandacht besteedt wordt aan de overdracht van de familiewaarden, verdwijnen ze uit het zicht en verliest het bedrijf zijn kompas. Het doorgeven van de familiewaarden maakt de nieuwe generatie bewust van de kracht van  familiewaarden als hoeksteen van het familiebedrijf.

The Next Generation
De opleiding ‘Familiewaarden; van onschatbare waarde!’ is exclusief ontwikkeld voor de volgende generatie in het familiebedrijf. Tijdens de bijeenkomsten zoomen we in op de volgende aspecten:
* De onschatbare waarde van familiewaarden.
* Onze familiewaarden: Wie zijn we? Waar staan we voor en gaan we voor?
* Overdragen van de familiewaarden.
* Herijken van de familiewaarden.
* Persoonlijk leiderschap: Wie ben ik? Waar sta ik voor en waar ga ik voor?
* Stippen op de horizon; ambities en strategie.

Aanpak:
De opzet van deze opleiding is hybride: vier online bijeenkomsten van 1,5 uur en drie offline bijeenkomsten van 4 uur. De sessies kunnen in overleg plaatsvinden aan de rand van de dag, avonduren of in het weekend. Naast Intervisie wordt gewerkt met Storytelling en de structuuropstelling ‘Bewust in Bedrijf’. De investering bedraagt € 950,- excl. BTW per deelnemer. Vanwege de Covid regels is het maximaal aantal deelnemers beperkt tot zes personen. Vol is vol.

Aanmelden kan via info@ik-kees.nl

     

 

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

bg image

Op zoek naar je DNA!

In 2006 heb ik MANKIND Mens & Organisatie opgericht, een adviesbureau voor MKB en familiebedrijven, gespecialiseerd in de emotionele kant van de zaak! Ik heb er mijn werk van gemaakt als veranderkundige, schrijver, spreker, docent en coach.

Mijn nieuwe boek is een roman over een generatiewisseling in een familiebedrijf. In de zoektocht naar de geschikte opvolgers komen tradities en gezagsverhoudingen onder druk te staan. Veranderingen raken verstrengeld in een stroomversnelling en intriges nemen de overhand. Een verhaal over de onzichtbare emoties waarin het familie-DNA als bindmiddel een hoofdrol speelt.
In mijn 1e boek ´IK-Kees´ beschrijf ik de zoektocht naar mijn persoonlijk DNA; hoe ik me weer bewust werd van mijn bron.
Het verhaal werkt als een spiegel voor de lezer om te reflecteren en weer in contact te komen met zijn DNA, zijn potentieel.
ISBN 978-90-78459-69-9. Uitgeverij Aquazz.

Middels lezingen en presentaties deel ik mijn inzichten over DNA als de stille kracht van familiebedrijven. De parabel van de soepsteen dient hierbij als rode draad. De soepsteen, oftewel het DNA, maakt de verbinding tussen de familie en het familiebedrijf, de ondernemer en de onderneming, emotie en ratio, dromen en strategie en persoonlijke drijfveren en zakelijke ambities.

Als veranderkundige ga ik samen met de ondernemer op zoek naar zijn authentieke DNA en de stille kracht van zijn bedrijf, we zetten stippen op de horizon en maken een routekaart, waardoor een  wenkend perspectief ontstaat.

 

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

bg image

Contact

IK-Kees is een onderdeel van MANKIND Mens & Organisatie

Kees van den Hombergh

M 06-11742926

KvK nr. 57702004
BTW nr. NL1588.40.379.B02